•   Tel:(0216) 577-61-88

NDepo

Depo Yönetim Süreçlerinizi Hızlandırın

  • Mal Kabül Modülü

Mal Kabül modülü ile Logo’da onay bilgisi sevkedilebilir durumda olan Satınalma siparişlerinin el terminalleri aracılığıyla parçalı veya birebir irsaliyeleştirme işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Satınalma siparişi barkod okutma işlemi gerçekleştirilerek sipariş içerisindeki ürünler okutulur. Sipariş içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir. Sipariş Logo’ya Satın alma irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.

  • Sevkiyat Modülü

Sevkiyat modülü ile Logo’da onay bilgisi sevkedilebilir durumda olan Satış siparişlerinin el terminalleri aracılığıyla parçalı veya birebir irsaliyeleştirme işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Satış siparişi barkod okutma işlemi gerçekleştirilerek sipariş içerisindeki ürünler okutulur. Sipariş içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir. Sipariş Logo’ya Satış irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.

  • Satınalma İade Modülü

Satınalma İade modülü ile Logo’da onay bilgisi sevkedilebilir durumda olan satılma irsaliyelerinin el terminalleri aracılığıyla parçalı veya birebir irsaliyeleştirme işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Satınalma irsaliyesi bulunduktan sonra irsaliye içerisindeki ürünler okutulur. irsaliye içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir. İrsaliye Logo’ya Satınalma iade irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.Pratik Kullanım

  • Satış İade Modülü

Satış iade modülü ile Logo’da bulunan Satış siparişlerinin el terminalleri aracılığıyla parçalı veya birebir irsaliyeleştirme işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Satış iade irsaliyesi oluşturmak için ilgili satış siparişi barkod okutma işlemi gerçekleştirilerek sipariş içerisindeki ürünler okutulur. Sipariş içerisinde bulunmayan bir ürün okutulduğunda ya da sipariş miktarından fazla okutulduğunda uygulama uyarı vermektedir. Satış İade işlemi Logo’ya Satış iade irsaliyesi fiş tütünde aktarılır.

  • Sayım Modülü

Sayım modülü Logo’da tanımlı olan malzemelerin el terminalleri aracılığı ile okutularak sayım işleminin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Logo’daki fiili miktar ile okutulan miktarı kontrol edilerek sayım eksiği ve sayım fazlası fişleri aktarılmaktadır. Sayım sonuçları doğrudan Logo’ya aktarılacağı gibi excel’e aktarılarak aktarım öncesinde sonuçları inceleyebilmek, elle değişiklikler yapabilmek mümkün olmaktadır.

  • Ambar Transfer

Ambar transfer modülü Logo’da tanımlı olan ambarlar arası malzeme hareketlerinin, işlemler sırasında el terminali üzerinden okutulması ve bu ürünler için Ambar Fişi oluşturulmasını sağlamaktadır. El terminalinde çıkış ve giriş ambarları seçilmekdikten sonra ürünler okutularak işlem gerçekleştirilmektedir. Logo Ambar parametrelerinde geçerli olan parametreler birebir uygulanmaktadır.Süreçlerde Takip Kolaylığı

  • Talep Modülü

Talep modülü ile Logo’da onay bilgisi onaylandı durumda olan talep fişlerinin el terminalleri aracılığıyla parçalı veya birebir ambar fişi oluşturma işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Talep fişi içerisindeki ürünler okutulur talep eden işyerinden talepte bulunan işyerinin ambarına ambar transferi fişi ile birlikte transfer edilir.

  • Dış Ticaret Modülü